Planung

 

Winter/Frühjahr 2017/2018:

Nyrke vom Türnleberg (V: Elch vom Heltorfer Forst, M: Isis vom Türnleberg) und Onex vom Türnleberg (V: Bullweih vom Schandpfahl, M: Freya vom Türnleberg).